Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά - Άδειες

Ανακαινίσεις

Κατασκευές

Φωτοβολταϊκά

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Πιστοποιητικά - Άδειες

 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που συχνά αποκαλείται και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό σας θα γίνει μια επί τόπου αυτοψία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις. Να σημειωθεί ότι έχουμε εκδώσει ενεργειακά πιστοποιητικά για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείας όπως η Wind Hellas σε συνεργασία με αναγνωρισμένα γραφεία..

 • Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων 
Το Τεχνικό Γραφείο ΑΚΚΙΔΑ με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία ένταξης των ακινήτων στο Ν.4178/13. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ 
Αναλαμβάνουμε την έκδοση των νέων Πιστοποιητικών ΔΕΗ με συνέπεια και αξιοπιστία. Αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος-μετρήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθεί η σύνταξη του πιστοποιητικού και η παράδοσή του στον ιδιοκτήτη. Εάν η εγκατάσταση δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς, καταγράφονται οι ελλείψεις και με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη προβαίνουμε στην επιδιόρθωση τους

 • Τοπογραφικά Σχέδια 
Αναλαμβάνουμε τοπογραφικές μελέτες για αποτυπώσεις οικοπέδων, γεωτεμαχίων, εφαρμογή τοπογραφικών διαγραμμάτων, αιτήσεις αποχαρακτηρισμού προς Δασαρχεία, δηλώσεις Κτηματολογίου και φωτοερμηνείες.

 • Άδειες Λειτουργίας & Εγκατάστασης Καταστημάτων 
Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή επαγγελματικού χώρου. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη, καθώς γνωρίζουμε την σημασία της επιχειρηματικότητας και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν στο, όχι και τόσο φιλικό, νομικό περιβάλλον.

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 
Διαθέτουμε έμπειρους Μηχανικούς με εξειδίκευση στο σχεδιασμό ΗΜ εγκαταστάσεων, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα τη σχετική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

 • Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών
Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης οικοδομικής άδειας-άδειας δόμησης από το στάδιο της αρχιτεκτονικής πρότασης μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε στεγαστική σας ανάγκη.

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
Διαθέτουμε έμπειρους Μηχανικούς που προσφέρουν στον πελάτη την λύση που καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες παρέχοντας σε βάθος ανάλυση των ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

 • Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων 
H επιθεώρηση των ανελκυστήρων δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή. Κύριο μέλημα μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση, τόσο για την εκτέλεση του ελέγχου όσο και για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

 • Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας 
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους μελέτες, πιστοποιητικά και ανανεώσεις πυρασφάλειας όπως και εγκαταστάσεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της ίδιας της επιχείρησης.

 • Μελέτες Φυσικού Αερίου 
Αναλαμβάνουμε μελέτες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δηλαδή τους υπολογισμούς και την παραγωγή των σχεδίων που απαιτεί μια σύγχρονη εγκατάσταση φυσικού αερίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.