Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά - Άδειες

Ανακαινίσεις

Κατασκευές

Φωτοβολταϊκά

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Εταιρεία


Το Τεχνικό Γραφείο ΑΚΚΙΔΑ ιδρύθηκε το έτος 2009 με αντικείμενο την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από τότε μέχρι σήμερα έχει διεισδύσει δυναμικά στο χώρο της κατασκευής και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Τα στελέχη του γραφείου μας ξεκίνησαν και συνέχισαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε τεχνικές, κατασκευαστικές και πολυεθνικές εταιρίες όπου για αρκετά χρόνια έθεσαν σε εφαρμογή τις γνώσεις και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. Με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν μεγάλη εμπειρία στις μελέτες, στις κατασκευές και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας συμβουλές και λύσεις για όλο το φάσμα του μελετητικού-κατασκευαστικού τομέα τόσο ως εξωτερικοί συνεργάτες όσο και ως αποκλειστικοί σύμβουλοι. 

Διαθέτοντας άτομα ικανά να προσαρμόσουν τις καινοτομίες της εποχής στην αντιμετώπιση και επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων και με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια έχουμε ως στόχο τις λειτουργικότερες και βέλτιστες τεχνικές λύσεις για τη διεκπεραίωση των εργασιών μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Όλοι οι υπεργολάβοι μας διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και συνεργάζονται μαζί μας σε μόνιμη βάση. 

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών σε όλο το φάσμα του μελετητικού-κατασκευαστικού τομέα καθώς και του τομέα ανθρώπινου δυναμικού. 

Επιδίωξή μας είναι να βρείτε ένα μόνιμο συνεργάτη για την αντιμετώπιση των αναγκών σας.


Η εταιρεία επανδρώνεται με τα κάτωθι πτυχία: 
  • ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Μ.Ε.Κ.) – Πτυχίο Β' τάξης. 
  • ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Ε.ΕΠ.) – Πτυχίο Α'2 τάξης (Ηλεκτρομηχανολογικά). 
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ "Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου". 
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ "Γενική Άδεια Εκτέλεσης και Συντήρησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Όλων των Ειδικοτήτων και Κατηγοριών". 
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ