Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά - Άδειες

Ανακαινίσεις

Κατασκευές

Φωτοβολταϊκά

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Ενεργειακή Αναβάθμιση

 • Θερμοπροσόψεις
Θερμοπρόσοψη είναι η εξωτερική θερμομόνωση ενός κτιρίου εξασφαλίζοντας την μείωση κατανάλωσης 45-60% ενέργειας για να διατηρηθεί δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την θερμική άνεση του χώρου και την ποιότητα της ζωής των ενοίκων.

Τρόπος τοποθέτησης της Θερμοπρόσοψης:

1ο στάδιο (Προετοιμασία εγκατάστασης)
 • Τοποθέτηση οδηγού στήριξης. Ο ειδικός μεταλλικός οδηγός στήριξης θα πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 5mm από το έδαφος και το υπολειπόμενο κενό σφραγίζεται με κορδόνι αρμών και ειδική μαστίχη για την αποφυγή διείσδυσης νερού. 
 • Προετοιμασία της κόλλας. Η κόλλα αναμιγνύεται με νερό σε ποσοστό 25% κατά βάρος, αναδεύεται καλά με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 3-5 λεπτά, αφήνεται να ωριμάσει για άλλα περίπου 10 λεπτά και αναδεύεται ξανά για 1-2 λεπτά. 
 • Κόλληση ειδικών τεμαχίων. Ξεκινάμε πάντα από την γωνία του κτιρίου με την χαμηλότερη στάθμη. 
 • Κόλληση θερμομονωτικών πλακών. Η κατανάλωση της κόλλας είναι περίπου 3-4kg/τμ, ανάλογα με την ομαλότητα του υποστρώματος. 
2ο στάδιο (Εγκατάσταση συστήματος)
 • Μηχανική στερέωση πλακών με βύσματα. Οι λόγοι που οδηγούν στην χρησιμοποίηση βυσμάτων είναι το ύψος της εφαρμογής καθώς και η ένδειξη μη σταθερού υποστρώματος. Σε νέες κατασκευές είναι προαιρετική η χρήση τους. 
 • Εργασίες ενίσχυσης άκρων με ειδικά τεμάχια. Για την ενίσχυση των γωνιών του κτιρίου χρησιμοποιούνται τα σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC με εκατέρωθεν επικολλημένο υαλόπλεγμα. 
 • Τοποθέτηση κόλλας και υαλοπλέγματος. Προηγουμένως, αφού υπάρχουν τυχόν προεξοχές στην επιφάνεια και στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών, τις εξομαλύνουμε με μηχανικό τρόπο (γυαλόχαρτο-ξύστρα κτλ), έτσι ώστε να έχουμε ένα εντελώς επίπεδο υπόστρωμα. 
3ο στάδιο (τελική επίστρωση)
 • Εφαρμογή τελικού σοβά. Αφού έχει στεγνώσει καλά η οπλισμένη στρώση της κόλλας (περίπου 3 μέρες το καλοκαίρι και 7 ημέρες το χειμώνα) ακολουθεί η τελική επικάλυψη με τους σοβάδες. Θα πρέπει να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε την ίδια ποσότητα νερού σε κάθε ανάμειξη, έτσι ώστε να αποφύγουμε διχρωμίες κτλ. Ο χρόνος ζωής του σοβά στο δοχείο είναι περίπου 2 ώρες και εξαρτάται άμεσα από τις κλιματολογικές συνθήκες. 
ενδεικτικά έργα 

 • Αντλίες Θερμότητας 
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε τους εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρουν τη θερμότητα από το περιβάλλον στο εσωτερικό και λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης φαντάζει υψηλό αλλά η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα συστήματα αυτά είναι της τάξεως του 60% και άνω.

 • Μόνωση Ταρατσών
Η μόνωση της ταράτσας είναι μια εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα μιας οικοδομής.

Τρόπος εφαρμογής:
 • Απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός του χώρου εφαρμογής, απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων και επισκευή αυτών. 
 • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα (νερόπισσα) για την δημιουργία φράγματος υδρατμών. 
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού. 
 • Δημιουργία ρύσεων με οπλισμένη τσιμεντοκονία. 
 • Επάλειψη της επιφάνειας με εποξειδικό αστάρι. 
 • Τοποθέτηση ασφλατόπανου για την τελική επιφάνεια (μην αμεληθεί να τοποθετηθούν εξαεριστικά ανά περίπου 40m2). 
ενδεικτικά έργα 


 • Ενεργειακά Τζάκια 
Ένας εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης, πέρα από την εξαιρετικά δαπανηρή και αντιοικολογική καύση πετρελαίου, είναι η χρήση ενεργειακού τζακιού. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων και εξασφαλίζει μεγάλη απόδοση στη θέρμανση.

Τα πλεονεκτήματα του ενεργειακού τζακιού είναι εμφανή τόσο σε απόδοση 65-85% όσο και σε κατανάλωση 3-6 kgr/h ξερό ξύλο.

Η λειτουργία των ενεργειακών τζακιών είναι η εξής:
 • Εισάγεται πρωτογενής νωπός αέρας στον χώρο καύσης ρυθμιζόμενος με κλείστρο, προκειμένου να ελέγχεται η ένταση της καύσης παρέχοντας οξυγόνο όποτε το επιθυμούμε. 
 • Δευτερογενής καύση πάνω από την πρωτογενή με προθερμασμένο νωπό αέρα που εισέρχεται από το πίσω μέρος του χώρου καύσης με γωνία 62ο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία δεύτερη καύση , ρίχνοντας τα CO στην έξοδο καυσαερίων στο ελάχιστο και ανεβάζοντας την απόδοση του τζακιού στα μέγιστα. 
 • Όταν η θερμοκρασία στο χώρο καύσης ξεπεράσει τους 500 οC τότε παρουσιάζεται η τριτογενή καύση πάνω στο κρύσταλλο της πόρτας που είναι αντοχής ceran έως 750 CO. Η οποία δεν επιτρέπει στον καπνό της φλόγας να λερώσει το γυαλί. 
ενδεικτικά έργα 

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Με την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτώμενα-ενεργειακά λύνουμε σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας σας όπως ασφάλεια, αισθητική, ηχορύπανση, απώλεια ενέργειας στη θέρμανση.

 • Ενεργειακές Μελέτες
Εκπονούμε ενεργειακές μελέτες προτείνοντας λύσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο σας.