Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά - Άδειες

Ανακαινίσεις

Κατασκευές

Φωτοβολταϊκά

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Διαχείριση Έργων

  • Διεκπεραίωση Φακέλου ΕΣΠΑ 
Το Τεχνικό Γραφείο ΑΚΚΙΔΑ παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, συμβούλου επιχειρήσεων και συμβούλου έργου που αφορά κατά κύριο λόγο παντός είδους επιχειρήσεις του ιδιωτικού καθώς επίσης και ιδιώτες. 

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπτυξιακός Νόμος και ΕΣΠΑ. Συντάσσουμε πλήρη φάκελο και παρακολουθούμε το έργο μέχρι το πέρας του. 

Απόδειξη η 100% επιτυχία στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιείται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού -Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» και οι πέντε πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν κατάφεραν να μπουν στο πρόγραμμα.

  • Επίβλεψη Έργων
Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων ή έργων ανακαίνισης. Παρακολουθούμε την υλοποίηση του έργου εξασφαλίζοντας παράλληλα την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία έχει θέσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του. Η Επίβλεψη είναι συνεχής και η παρουσία μας εγγυάται την σωστή ροη των εργασιών.

  • Σχεδιασμός Επαγγελματικών Χώρων 
Σας προσφέρουμε τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας ώστε να δώσετε στον επαγγελματικό χώρο σας την εικόνα που αντιπροσωπεύει το προφίλ της εταιρείας σας. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανακαίνισης του επαγγελματικού σας χώρου.

  • Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαμόρφωσης, διακόσμησης και κατασκευής σε νέους αλλά και σε παλαιούς υπό ανακαίνιση χώρους, Διαμορφώνουμε κάθε έργο λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του χώρου αλλά και του χρήστη. Στόχος μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας, δημιουργώντας λειτουργικούς αλλά συνάμα και εξαιρετικούς χώρους.

  • Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον 
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προετοιμασία του φακέλου υποβολής της αίτησης καθώς και το σύνολο των εργασιών που θα απαιτηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα.

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, σε θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Συντάσσει σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προμήθειας μέσων, οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας κ.α.

Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων

Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Όλες τις παρατηρήσεις-υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας τις καταγράφει σε ειδικό βιβλίο το οποίο γνωστοποιείται στον εργοδότη προκειμένου να προβεί σε διορθώσεις ή συμμορφώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλειας και Υγιεινής.