Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά - Άδειες

Ανακαινίσεις

Κατασκευές

Φωτοβολταϊκά

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις


Επιθεωρώ, άρα αναβαθμίζω… σωστά!   

Άρθρο του Ιωάννη Κ. Καυκά, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Π. Meng, MSc στο: www.4green.gr12 κινήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση   

Άρθρο του Ιωάννη Κ. Καυκά, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Π. Meng, MSc στο: www.4green.gr


Συμβόλαιο μεταξύ καταναλωτή και ήλιου!    

Άρθρο του Ιωάννη Κ. Καυκά, Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Π. Meng, MSc στο: www.4green.gr